Tvättad Natursingel 2/5

Rekommenderas till plattläggning, finare dränering och till halkbekämpning. Kan även användas vid infiltrationsbäddar.
$0.00