Historia

Lysegården har gamla anor, bolämningar från 1300-talet har hittats på området och redan på 1500-talet låg här en stor gård, som dock brändes ner under Erik XIV:s nordiska sjuårskrig 1563-1570. Gården byggdes upp igen och i en beskrivning från 1760 kan man läsa om Lysegården: Obeskrivlig åbyggnad, jord för 30 tunnor kornutsäde, vall för 500 stackar hö, god utmark, häst och kohagar, lövskog, laxörefiske, källvatten m.m.

På ägorna finns ett vattenfall med 38 meters fallhöjd och där byggdes under1800-talet en kvarn, som på sin tid var den största och bäst utrustade i hela Bohuslän.

År 1910 köptes Lysegården av Carl Albin Engström och är i släktens ägo än i dag. Det planterades träd på kalmarkerna och 1914 byggde Carl Albin ett elkraftverk som 1924 byggdes ut till 3 st turbiner och försåg 25 gårdar med el. 1920 byggde Carl Albin Engström en egen telefonlinje till Kungälv.

 

Grus och sand hade tagits i mindre skala sedan många år tillbaka men 1940 var det full fart i grustäkten. Åren 1954-55 började byggandet av ett fritidsområde och 1966 startade Armas Engström, (son till Carl Albin) byggandet av Lysegårdens golfbana på 18 hål, 1973 byggdes golfbanan ut till 27 hål.

Golfbanan, en av Sveriges vackrast belägna banor drivs idag av Lysegårdens Golfklubb.

RogerI dag drivs Lysegården av Carl Albin Engströms barnbarn, Roger Engström, under företagsnamnet Lysegården Sand & Trä AB Lysegården levererar även en stor del av dricksvattnet till Kungälvs Kommun.