Tvättad Natur 8/16

Rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar. Kan även användas vid infiltrationsbäddar.
€0,00