Tvättad Natur 8/16

Rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar. Kan även användas vid infiltrationsbäddar. OBS!! Slut!
€0,00