Mars 2005

Timmer har travats, rördragningar samt byggandet av reningsverket och vägar är i full gång.
€0,00

Lysegården Sand & Trä

Pumpstation för avloppsvatten till reningsverket.

Lysegården Sand & Trä

Stora maskiner behövs vid vägbygget.

Lysegården Sand & Trä

Gräver för rördragning.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Det grävs och ansluts rör i den äldre delen av området.

Lysegården Sand & Trä

Lerigt och svårframkomligt när nya vägar byggs.

Lysegården Sand & Trä

Det nya reningsverket.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Tryckstegringsstation

Lysegården Sand & Trä

Pumpstation för avloppsvatten till reningsverket.

Lysegården Sand & Trä

Stora maskiner behövs vid vägbygget.

Lysegården Sand & Trä

Gräver för rördragning.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Det grävs och ansluts rör i den äldre delen av området.

Lysegården Sand & Trä

Lerigt och svårframkomligt när nya vägar byggs.

Lysegården Sand & Trä

Det nya reningsverket.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Tryckstegringsstation