Maj 2006

Maj var en bra byggmånad och området förändras. En del sprängning kan behövas för att få husen på rätt plats.
€0,00

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Snart färdigt.

Lysegården Sand & Trä

Denna delen av området är snart komplett.

Lysegården Sand & Trä

"Så skall det grävas!"

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Snart färdigt.

Lysegården Sand & Trä

Denna delen av området är snart komplett.

Lysegården Sand & Trä

"Så skall det grävas!"

Lysegården Sand & Trä