Januari 2005

Vår bildkavalkad börjar ett par veckor efter orkanen "Gudrun´s" härjningar i skogen. Träden låg som plocke-pinn på en del ställen. Även skogsmaskiner och lantmätarna hade det svårt med framkomligheten.
€0,00

Lysegården Sand & Trä

"Jätten" stod pall för Gudrun, men fick ge vika för motorsåg och skogsmaskin. Årsringarna visade på pension ca 67 år.

Lysegården Sand & Trä

Ledning för vatten dras genom skogen.

Lysegården Sand & Trä

Nya vägar anläggs i terrängen.

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

Material forslas på nya skogsvägar.

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

Lantmätarna har det besvärligt med framkomligheten.

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

"Jätten" stod pall för Gudrun, men fick ge vika för motorsåg och skogsmaskin. Årsringarna visade på pension ca 67 år.

Lysegården Sand & Trä

Ledning för vatten dras genom skogen.

Lysegården Sand & Trä

Nya vägar anläggs i terrängen.

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

Material forslas på nya skogsvägar.

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

Lantmätarna har det besvärligt med framkomligheten.

Lysegården Sand & Trä