Fiskegrus 32/150

Rekommenderas till vattenområden där man vill främja fiskföryngring ex dammar och åar. Har även använts till erosionsskydd för vissa vattenområden. Har även använts till Dekorsten i trädgårdar mm
€0,00