Februari 2005

Bygget fortskrider...
€0,00

Lysegården Sand & Trä

I oländig terräng körs stora stockar fram.

Lysegården Sand & Trä

Martin är med pappa Roger i skogen och inspekterar hur röjningen av nya småhusområdet fortskrider.

Lysegården Sand & Trä

Det är mycket rör och ledningar som skall grävas ner, för de nya husen.

 

Lysegården Sand & Trä

Det är mycket rör och ledningar som skall grävas ner, för de nya husen.

Lysegården Sand & Trä

I oländig terräng körs stora stockar fram.

Lysegården Sand & Trä

Martin är med pappa Roger i skogen och inspekterar hur röjningen av nya småhusområdet fortskrider.

Lysegården Sand & Trä

Det är mycket rör och ledningar som skall grävas ner, för de nya husen.

 

Lysegården Sand & Trä

Det är mycket rör och ledningar som skall grävas ner, för de nya husen.