December 2005

I kyla och snö byggs det vidare. På årets sista dagar kom snön och förändrade landskapet.
€0,00

Lysegården Sand & Trä

Pappa har fått hjälp i byggandet.

Lysegården Sand & Trä

Här ska hus nr 6 snart resas.

Lysegården Sand & Trä

Nytt hus i den äldre delen av området.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Pappa har fått hjälp i byggandet.

Lysegården Sand & Trä

Här ska hus nr 6 snart resas.

Lysegården Sand & Trä

Nytt hus i den äldre delen av området.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä