Tvättad Natursingel 5/11

Rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar. Kan även användas vid infiltrationsbäddar samt finare dräneringar.
€0,00