Augusti 2006

Nya grunder läggs och hus byggs i högt tempo!
€0,00

Lysegården Sand & Trä

Byggandet pågår hela tiden i området under sommaren. Det är mycket som skall göras även efter inflyttningen.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

De nya tomterna i området är utmärkta.

Lysegården Sand & Trä

Byggandet pågår hela tiden i området under sommaren. Det är mycket som skall göras även efter inflyttningen.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

De nya tomterna i området är utmärkta.