Augusti 2005

Nu byggs de 2 första husen i det nya området.
€0,00

Lysegården Sand & Trä

Bygget av första huset har startat.

Lysegården Sand & Trä

De två första husen byggs samtidigt.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Här spolas rent i rören innan filmningen.

Lysegården Sand & Trä

här sänks kameraroboten ner i en rörbrunn.

Lysegården Sand & Trä

Robotkameran färdig för filmning i rörsystemet.

Lysegården Sand & Trä

Här, färdig att köra iväg genom rörsystemet.

Lysegården Sand & Trä

Bilden ses på en TV-monitor samtidigt som den spelas in för analysering.

Lysegården Sand & Trä

Första plattan gjuten.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Här röjs det för husbygge.

Lysegården Sand & Trä

 

Lysegården Sand & Trä

Bygget av första huset har startat.

Lysegården Sand & Trä

De två första husen byggs samtidigt.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Här spolas rent i rören innan filmningen.

Lysegården Sand & Trä

här sänks kameraroboten ner i en rörbrunn.

Lysegården Sand & Trä

Robotkameran färdig för filmning i rörsystemet.

Lysegården Sand & Trä

Här, färdig att köra iväg genom rörsystemet.

Lysegården Sand & Trä

Bilden ses på en TV-monitor samtidigt som den spelas in för analysering.

Lysegården Sand & Trä

Första plattan gjuten.

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Lysegården Sand & Trä

Här röjs det för husbygge.

Lysegården Sand & Trä