April 2007

Husen byggs i många olika stilar med varierande lösningar. Man kan se att det blir ett trivsamt område.
€0,00

"En stenhög, snart ett hus!"

"Ett vattenhål, även här snart ett hus!"

"En stenhög, snart ett hus!"

"Ett vattenhål, även här snart ett hus!"