Fiskegrus 16/90

Rekommenderas till vattenområden där man vill främja fiskföryngring ex dammar och åar. Har även använts till Dekorsten i trädgårdar mm
€0,00